Mój stary, dobry Windows

2 lata temu

Od pewnego czasu w mediach trwa dyskusja (może nie przesadnie żywiołowa, jednak istotna) dotycząca wykorzystywania starszych, częściowo lub całkowicie już nie wspieranych przez firmę Microsoft, wersji systemów Windows. Specjaliści od cyberbezpieczeństwa biją na alarm i dobitnie akcentują, że praca na starszych wersjach systemów Microsoft niesie ze sobą coraz większe ryzyko ataku i utraty lub wycieku danych. Wbrew medialnym naciskom relacja między instalacjami poszczególnych wersji systemów Windows wydaje się trwać w (być może chwilowym) punkcie stabilnym.

Spójrzmy zatem na ogólne zestawienie systemów zrealizowane o dane oddające charakterystykę naszego rodzimego rynku:

Dla osób dodatkowo zainteresowanych tematem zamieszczamy również szczegółowe zestawienie zawierające informacje o wersjach poszczególnych systemów (z pominięciem systemów nie przekraczających progu 0.05%”):

Windows 10 posiada już blisko 60% udziału w rynku wszystkich systemów Microsoft. Osobnym zagadnieniem jest tutaj oczywiście aktualizacja “Dziesiątek” ale tym tematem zajmiemy się osobno w niezbyt odległej przyszłości.

Analizując powyższej zagadnienia warto zwrócić uwagę na kilka faktów:

 • Nadal ponad 30% stawki zajmuje Windows 7, którego wsparcie zakończy się w styczniu 2020 roku.
 • 2% użytkowników aktywnie korzysta z systemu Windows XP (którego wsparcie, z dokładnością do aktualizacji https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4500705/customer-guidance-for-cve-2019-0708, zostało zakończone w 2014 roku).
 • Windows Vista nieustannie posiada swoje jednoprocentowe grono zwolenników.
 • Zauważalna (0.76%) liczba użytkowników nie skorzystała z możliwości darmowej aktualizacji Windows 8 do Windows 8.1.

Microsoft od dawna prowadzi aktywną kampanię, mającą na celu nakłonienie niepokornych użytkowników starszych systemów do przejścia na najnowszą (lub przynajmniej wspieraną) wersję systemu. Oto przykładowe okna z systemu Windows 7 oraz Windows 8:

Z naszych obserwacji i doświadczeń wynika jednak, że Użytkownicy, którzy dotychczas nie skorzystali z możliwości (płatnej lub darmowej) migracji do nowszych wersji systemów, niechętnie podchodzą do tego tematu. W naszym dziale wsparcia technicznego spotykamy się z kilkoma najczęściej wysuwanymi w takich sytuacjach argumentami (oczywiście nie ze wszystkimi się zgadzamy, jedynie przyjmujemy je do wiadomości):

 • Problemy ze stabilnością Windows 10 wynikające z procesu aktualizacji i nowych poprawek. Faktycznie, zdarzają się problemy, jednak w naszej ocenie nie są one aż tak powszechne, jak to przytaczają media.
 • Brak wsparcia ze strony nowszych systemów dla aplikacji, które są wykorzystywane przez użytkowników. Dotyczy to np. starszych wersji programów księgowych, baz danych itp. Taki argument trudno bezpośrednio odeprzeć. Zakup nowych licencji oprogramowania i migracja danych do nowych formatów często przekracza bieżące możliwości Klientów zarówno w zakresie finansowym jak i technicznym. Osobną kwestią jest oczywiście pytanie, czy z punktu widzenia bezpieczeństwa danych nie należy takiej operacji przeprowadzić lub przynajmniej jej zaplanować.
 • Zbyt mała wydajność sprzętu dla nowych systemów. Ten argument dotyczy głównie użytkowników Windows XP oraz migracji z Windows 7/8.1 do Windows 10 na komputerach nie wyposażonych w dyski systemowe SSD.

Nasze zalecenia w zakresie pracy ze starszymi wersjami systemów operacyjnych są następujące:

 • Jeśli jest taka możliwość, należy bezzwłocznie przeprowadzić proces migracji do najnowszej wersji systemu (czyli Windows 10).
 • Jeśli z jakiejś przyczyny nie ma możliwości instalacji najnowszej wersji, należy rozpatrzeć możliwość migracji do wersji nadal wspieranej (mówimy tutaj np. o przypadku, w którym Windows 10 nie pozwala na pracę starszych wersji programów).
 • Po udanej migracji należy systematycznie instalować udostępniane poprawki i aktualizacje systemów.
 • Niezależnie od powyższych punktów należy dbać o aktualność oprogramowania antywirusowego zainstalowanego na stacjach. Zalecamy tutaj polskie oprogramowanie Arcabit i mks_vir.

Na koniec zamieszczamy ważne linki do artykułów na stronach firmy Microsoft, które szczegółowo opisują dostępność aktualizacji dla poszczególnych wersji systemów:

Zestawienie dotyczące cyklu życia systemu Windows
Zakończenie wsparcia dla systemu Windows 7
Zakończenie wsparcia dla systemów Windows Server 2008 i Windows Server 2008 R2