mks_vir dla szkół

Nauka towarzyszy nam przez całe życie. Uczymy się w przedszkolu, szkole podstawowej, średniej, na uczelni, w blbliotece. Zdobytą wiedzę wykorzystujemy każdego dnia – w domu, w pracy, w urzędach. Właśnie dlatego tak ważne jest, aby proces nauki i zdobywania oraz wykorzystywania wiedzy był bezpieczny. Polski mks_vir jest zatem optymalnym wyborem.

mks_vir dla szkół, to między innymi:

  • Pakiet zabezpieczeń do 50 lub 100 stanowisk (w zależności od pakietu) dla szkól i placówek oświatowo-wychowawczych
  • Ochrona komputerów i serwerów plików z systemami Windows oraz urządzeń mobilnych z systemem Android w pracowniach komputerowych i w szkolnej administracji
  • Kontrola rodzicielska i harmonogram dostępu do Internetu – kompleksowe rozwiązania gwarantujące ochronę dzieci i młodzieży przed nieodpowiednią zawartością stron internetowych
  • Konsola administracyjna pozwalająca na zarządzanie bezpieczeństwem szkolnej sieci komputerowej
  • SafeStorage – ochrona przed szyfrowaniem dokumentów i Ransomware
  • Kontrola urządzeń USB
  • Szyfrowane dyski – zabezpieczenie poufnych danych przed dostępem osób nieuprawnionych niezbędne w spełnieniu warunków RODO
  • Dwukierunkowa zapora sieciowa
  • Niskie obciążenie systemu – komfortowa praca nawet na słabszych komputerach